ประชุมการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2560

โพสต์1 ก.พ. 2560 22:38โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้แนะแนว นักเรียนในการ ประชุมการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2560 โดยมี รอง นราธิป  เจียมสงวน รองฝ่ายวิชาการ  และคุณครู ศิวัชญ์  ราชพัฒน์ กำชับในแต่งกาย การเตรียมตัว การเตียมความพร้อม ในการสอบ O-NET ของระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3  ในวันที่ เสาร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2560  [ คลิกดูภาพ ]
Comments