ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์10 มี.ค. 2560 02:15โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2560 02:18 ]
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา แจ้งแนวนโยบายทิศทางในการดำเนินงานของโรงเรียน ประกอบกับรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประกอบกับรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางวางแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นคนมีคุณภาพตามวิศัยทัศน์ของโรงเรียน  ประชุมวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. หอประชุม อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments