ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โพสต์2 ก.พ. 2559 21:27โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2559 18:04 ]
นายธวัช  มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ผู้บริหารและคณะครู ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนและกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ กับตัวแทนสหวิทยาเขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จัดการแถลงข่าวการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย


[คลิกดูภาพกิจกรรม]
Comments