ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์10 ม.ค. 2560 23:26โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments