ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

โพสต์31 พ.ค. 2560 04:00โดยพิทยา พรหมปัญญา
ผ.ศ.ประสงค์ สุริยธนาภาสเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมอาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม
อำเภอเมือง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ คลิกภาพกิจกรรมที่ีนี่


Comments