ประชุมเพื่อร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โพสต์11 ม.ค. 2560 19:42โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประชุมเพื่อร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย สถาบันอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันพฤหัสที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments