ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์15 ต.ค. 2560 19:26โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments