ประชุมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2_2558

โพสต์4 เม.ย. 2559 02:22โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประชุมปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 เรื่องการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม
Comments