ประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

โพสต์26 ธ.ค. 2559 00:43โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ประชุมชี้แจงเพื่อรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments