ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการคุมสอบ ในการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์17 ก.พ. 2560 19:01โดยพิทยา พรหมปัญญา
คณะผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคมรับมอบของที่ระลึกจากคณาจารย์ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการคุมสอบ ในการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments