ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์9 มี.ค. 2560 22:32โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 และ ม.6  ประจำปีการศึกษา 2559 ในวัน ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม วันที่ 10 มีนาคม 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments