ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2560

โพสต์7 ก.พ. 2561 20:39โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 22:01 ]
ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2560 
Comments