ประเมินคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น

โพสต์23 ก.พ. 2559 00:03โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2559 00:17 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคม  ยินดีต้อนรับ [นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ] รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เป็นประธานในการประเมินและคณะกรรมการทุกท่าน ที่มาประเมินคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น การนิเทศ และติดตามการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ปีงบประมาณ 2559 และมีคณะผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆได้เข้าร่วมประชุมการประเมิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเลยพิทยาคม

[ คลิกดูภาพเพิ่มเติม ]
Comments