ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์17 พ.ค. 2560 00:06โดยพิทยา พรหมปัญญา
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และอบรมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  วันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม  โรงรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments