ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์18 พ.ค. 2560 23:41โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2560 23:57 ]
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  และอบรมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  วันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม  โรงรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 
คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments