รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560

โพสต์13 ก.พ. 2561 01:32โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ประเภทที่ 6 รองหรือครู ดีเด่น จาก สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ให้กับคุณครูพัชชรี จันดาบุญ และคุณครูสุพรพรรณ สาระทัศนานันท์ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments