รางวัลชมเชยโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 00:50 ]
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมการสอบประเมินในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561  ได้รับรางวัลชมเชยโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561   คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments