รางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์23 พ.ย. 2559 19:47โดยพิทยา พรหมปัญญา
นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลดังรายการต่อไปนี้
1.โครงการแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ภาษาไทย บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments