รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2559

โพสต์25 ก.ค. 2559 20:32โดยพิทยา พรหมปัญญา
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แจ้งรายชื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข เข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2559 ปรากฏว่า นักเรียนจากโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
1. เด็กหญิงวรัญญา ราชโยธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. เด็กหญิงบุษราคัม อึงตระกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Comments