รายการตอบปัญหากฎหมายวันรพี

โพสต์8 ส.ค. 2559 23:20โดยพิทยา พรหมปัญญา
รายการตอบปัญหากฎหมายวันรพี

การแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมายวันรพี จากศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดเลย
วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันกับ 1
รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดขอนแก่น
นักเรียน 1. นางสาวปภาวี ประชาโชติ ชั้นม.6/10
2. นายทรงเผ่า อามาตสมบัติ ชั้นม.5/3
3. นายเนติธร สิมสวัสดิ์ ชั้นม.6/3
ผู้ฝึกสอน ครูทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ และครูฉัตรชัย โบราณรัตน์ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments