เรียนปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559

โพสต์20 มี.ค. 2559 03:14โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ให้โอวาท นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2559
เพื่อทำความเข้าใจให้การศึกษาต่อทีี่โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 15 มีนาคม 2559 คลิกภาพกิจกรรม
Comments