เรียนปรับระดับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์26 เม.ย. 2560 03:28โดยพิทยา พรหมปัญญา
โรงเรียนเลยพิทยาคม เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments