โรงเรียนเลยพิทยาคมจึงได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับ Boon Lay Secondary School ประเทศสิงคโปร์

โพสต์25 พ.ย. 2559 02:57โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2559 18:43 ]
"The only source of knowledge is experience"
-Albert Einstein-
จากคำกล่าวที่ว่า "แหล่งเดียวของความรู้ คือ ประสบการณ์" ดังนั้น โรงเรียนเลยพิทยาคมจึงได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับ Boon Lay Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีประสบการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ การสัมมนาทางด้านหลักสูตรและเทคนิคการสอน, มารยาทไทย, ภาษาไทย, รำไทย, ทำอาหารไทย, เรียนรู้วิถีไทดำ, มวยไทย, วาดภาพ และการเรียนร่วมกับนักเรียนไทย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ กิจกรรมวันที่ 21 กิจกรรมวันที่ 22 กิจกรรมวันที่ 23
Comments