รณรงค์การออกเสียงประชามติ

โพสต์21 ก.ค. 2559 23:41โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2559 23:44 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมรณรงค์ การออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติ(Referendum) หมายถึง กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก่อนที่จะนำมติหรือการตัดสินใจนั้นออกเป็นกฎหมายหรือนำไปปฏิบัติเพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป
การออกเสียงประชามติ จีงนับว่ามีความสำคัญต่อการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงขนเพราะนั่นหมายถึงประชาชนสามารถตัดสินใจในการออกความคิดเห็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองได้ด้วยตนเอง คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments