โรงเรียนดงบังวิทยายน เข้าศึกษาดูงาน "การบริหารการจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ"

โพสต์25 พ.ค. 2561 02:04โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการต้อนรับคณะครูโรงเรียนดงบังวิทยายน เข้าศึกษาดูงาน "การบริหารการจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ" และดำเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 น.-16.00น. ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments