โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โพสต์22 ก.พ. 2561 05:52โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จากจังหวัดสกลนคร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments