โรงเรียนหนองบัววิทยาคารมาศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์22 พ.ค. 2560 21:34โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะผู้บริหารให้การตอนรับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองบัววิทยาคารมาศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคม วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments