โรงเรียนหนองนางพิทยาคม ศึกษาดูงานสถานศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์22 มี.ค. 2561 02:02โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม จังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments