โรงเรียนกัลยาณวัตร ศึกษาดูงาน

โพสต์8 ก.ค. 2559 01:21โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะต้อนรับโรงเรียนกัลยาณวัตรเกี่ยวกับงานกลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม เพื่อนำไปบูรณาการใช้ให้เกิดประโยขน์สูงสุดแก่โรงเรียนกัลยาณวัตร วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments