โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ศึกษาดูงานหลักสูตรสถานศึกษาสู่งมาตรฐานสากล และการบริการจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามโครงการโรงเรียนมาตราฐานสากล (OBECQA)

โพสต์3 ก.ย. 2560 23:16โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ศึกษาดูงานหลักสูตรสถานศึกษาสู่งมาตรฐานสากล และการบริการจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามโครงการโรงเรียนมาตราฐานสากล (OBECQA) ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments