โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์4 ส.ค. 2560 01:41โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเข้าแก้ววิทยาสรรพ์นำทีมโดย นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลามผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ พาคณะครูและนักเรียนมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments