โรงเรียนเลยพิทยาคมได้จัดกิจกรรม การทำความสะอาด Big Cleaning Day

โพสต์2 ก.พ. 2560 21:24โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้จัดกิจกรรม ในการทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในบริเวณโรงเรียน ในคาบที่ 8 - 9 เพื่อเตรียมการรับการประเมิณเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีคณะครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียนคอยกำกับดูแลรับผิดชอบกับนักเรียนเป็นการทำความดีเพื่อสาธารณะประโยชน์ [ คลิกดูภาพกิจกรรม ]
Comments