โรงเรียนเลยพิทยาคมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559

โพสต์10 ม.ค. 2559 22:46โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2559 10:11 โดย งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม ]
โรงเรียนเลยพิมยาคมได้จัดงานกิจกรรมวันเด็ก และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559  ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย มีการจัดเลี้ยงอาหาร การจับสลากรางวัล สร้างความสนุกสนาน และความประทับใจให้กับชาวเลยพิทยาคมเป็นอย่างยิ่ง