โรงเรียนเลยพิทยาคมรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์7 มี.ค. 2561 22:23โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 22:27 ]
  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีกำหนดการดำเนินงานติดตามงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนเลยพิทยาคม เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดให้ขับเคลื่อนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว เสมา ป.ป.ส. ดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายธวัช  มูลเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม คณะผู้บริหาร และครูให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561    ดูภาพกิจกรรม 
Comments