โรงเรียนเลยพิทยาคมรับเกียรติบัตรจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

โพสต์16 พ.ค. 2561 20:15โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2561 20:16 ]
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นตัวแทนรับมอบ เกียรติบัตรจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนพิทยาคม ระดับเยี่ยม ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 และ นายสุทธินันท์ ภูขามา ได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมการประกวดเยาวชนดีเด่น ครอบครัวพอเพียง Volunteer star 2017 และมอบเกียรติบัตรให้กับ คุณครูที่ปรึกษา ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments