โรงเรียนเลยพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์19 เม.ย. 2560 02:30โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2560 00:52 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับชั้นม.๑ มอบตัววันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ และ ระดับชั้นม.๔ มอบตัววันที่ ๒๐เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม ภาพกิจกรรมมอบตัว ม.๑ ภาพกิจกรรมมอบตัว ม.๔
Comments