โรงเรียนเลยพิทยาคม ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

โพสต์11 มี.ค. 2560 00:59โดยพิทยา พรหมปัญญา
โรงเรียนเลยพิทยาคม ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ที่ได้มาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments