โรงเรียนเลยพิทยาคมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

โพสต์28 มี.ค. 2560 05:14โดยพิทยา พรหมปัญญา
โรงเรียนเลยพิทยาคมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ภาคปกติเอกภาษาอังกฤษซึ่งมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและโครงการEnglish Program โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 28 มีนาคม 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments