โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนขามแก่นนคร ที่มาศึกษาดูงาน OBECQA

โพสต์1 พ.ย. 2560 01:34โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม  ยินดีต้อนรับ คณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนขามแก่นนคร ที่มาศึกษาดูงาน OBECQA  ณ ห้องโสตทัศน์ศึกษา  โรงเรียนเลยพิทยาคม  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ 
Comments