โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ที่มาศึกษาดูงาน โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์23 ก.ย. 2560 10:05โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ที่มาศึกษาดูงาน โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม
Comments