โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนใน พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โพสต์8 มี.ค. 2561 22:07โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนใน  พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมจำนวน
 2 คนได้แก่   1.นางสาวกัญญาณัฐ  รัตนประเสริฐ ม.6/8   2.นางสาวพัชราพรรณ   กองมณี  ม.5/5  และนักเรียนอาชีวะศึกษาจำนวน 2 คนได้แก่ 1.นางสาวสิทธิภรณ์   อารมณ์สวะ  สบช.1/2   2.นางสาวจรรณภา  เทนะไทประไพจิตร  สมธ 2/3 
Comments