โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับ นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามความเจริญก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โรงเรียนเลยพิทยาคมได้มาติดตามเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ STEM ศึกษา

โพสต์20 ก.ค. 2560 10:30โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับ นายสุรพงษ์  จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามความเจริญก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โรงเรียนเลยพิทยาคมที่ได้มาติดตามเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ STEM ศึกษา พร้อมคณะติดตาม โดยมี นายบัวแวว  โคตรนริทร์ รองฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ และคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มสาระคณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมการต้อนรับ วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ] 
Comments