โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านการบริหาร จัดการเรียนรู้โรงเรียนสู่มาตราฐานสากล

โพสต์17 ก.ค. 2560 23:16โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ต้อนรับนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผลผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะผู้บริหารและคณะครู โดยโอกาสนี้ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหาร จัดการเรียนรู้โรงเรียนสู่มาตราฐานสากลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และงานวิชาการต่างๆ ตามแนวทางในการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ซึ่งโรงเรียนนแนวทางมาประยุกต์ใช้ โดยเทียบเคียงให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการของโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments