โรงเรียนผดุงนารี ศึกษาดูงาน โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์10 มี.ค. 2560 01:59โดยพิทยา พรหมปัญญา
ฝ่ายปกครอง โรงเรียนผดุงนารี นำคณะครูจากฝ่ายปกครองของโรงเรียนผดุงนารี มาศึกษาดูงาน จำนวน 20 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments