โรงเรียนพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภนิดา อุ่นแก้ว ผ่านการคัดเลือกทุน ก.พ. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี - โท - เอก

โพสต์26 ก.พ. 2560 20:41โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภนิดา  อุ่นแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/10 ห้องเรียนพิเศษ SM ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ก.พ. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี - ปริญญาโทและปริญญาเอก
Comments