โรงเรียนพิทยาคม ต้อนรับท่าน รังสฤษฏ์ โยมศรีเคน ประธานผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

โพสต์28 มี.ค. 2560 00:24โดยพิทยา พรหมปัญญา
โรงเรียนเลยพิทยาคมต้อนรับ ท่าน รังสฤษฏ์ โยมศรีเคน ประธานผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มาตรวจเยี่ยมและพูดถึงนโยบายการขับเคลื่อนแผนปี 60 สู่ศรร.พร้อมรองรับคณะที่มาศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อถ่ายถอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยังยืนและการขยายผลของนักเรียนทุน ทพพ. คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments