โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์10 ก.พ. 2560 00:04โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2560 00:05 ]
นายอัมพร อิสสรารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร โดยนำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้และบูรณาการให้การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน ๙๕ คน เข้าศึกษาดูงาน
๑.การจัดการและการประเมินเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
๒.การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments