โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาศึกษาดูงาน โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์1 ก.ย. 2560 00:39โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาศึกษาดูงาน โรงเรียนเลยพิทยาคม  ด้วยการนี้ทางโรงเรียนได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นสถานที่ศึกษาที่มีการดำเนินงาน การจัดระบบองค์กรที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน ในเรื่อง มาตรฐานสากล [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments