โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์30 พ.ค. 2560 21:09โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้การต้อนรับโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ในการศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments