โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาศึกษาดูงาน

โพสต์21 ก.ค. 2560 01:44โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้การตอนรับนายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาผู้บริหารและคณะครูมาศึกษาดูงานเพื่อศึกษากระบวนการ วิธีดำเนินการ และแนวทางในการเขียนรายงานการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments